Disclaimer

Laatst bijgewerkt 28 februari 2013

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website rstrunktimmerwerken.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door aangezien ze de voorwaarden uiteenzetten waaronder u van deze website gebruik kunt maken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onze gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Uw gebruik van deze website na de publicatie van wijzigingen zal beschouwd worden als acceptatie van deze wijzigingen.

Wijzigingen op de website

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en om welke reden dan ook wijzigingen op deze website aan te brengen

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door R.STRUNK TIMMERWERKEN met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. R.STRUNK TIMMERWERKEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van deze website op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

Links naar websites van derden

Deze website kan links naar andere websites bevatten die beheerd worden door derden. Als u gebruik van deze andere websites maakt, zult u deze website verlaten. Als u besluit een gelinkte website te bezoeken dan doet u dit op eigen risico. R.STRUNK TIMMERWERKEN kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van R.STRUNK TIMMERWERKEN. Dat betekent dat u deze website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat u van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op deze website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Als u vragen heeft over deze disclaimer of over de website rstrunktimmerwerken.nl dan kan u contact met ons opnemen via onze contact pagina